Realizace satelitního příjmu - Rezidence velvyslance USA

Realizace satelitního příjmu pro Velvyslanectví Spojených států Amerických, Rezidence velvyslance USA